Buschbaum: Römerberg >> Farbschnitte >> Sammlung >> Kunst >> wolfgang-barina.de

 

Buschbaum, Karl Albrecht 
Darmstadt 5. April 1885 - 28. Feb. 1955

Am Römerberg, Frankfurt a.M.
Farbholzschnitt, ca. 23 x 13 cm

  Farbschnitte
  Graphik D
  Gesamtverzeichnis
  
  zurück 

 

Karl Albrecht Buschbaum: "Am Römerberg Frankfurt" (Farbholzschnitt)

 

nach oben