Schmidt: Exlibris Theodor Alexander >> Graphik D  >> Sammlung >> Kunst >> wolfgang-barina.de

 

 

Schmidt, Walter Clemens
Frankfurt/Main 1890 - 1979

Exlibris Dr. Theodor Alexander
Holzschnitt, Darstellung, 6,5 x 11 cm

  Graphik D
  Gesamtverzeichnis
  
  
  zurück 

 

Walter Clemens Schmidt: Exlibris Theodor Alexander (Holzschnitt)

 

nach oben