Schmidt: Exlibris Anny Kolbe >> Graphik D  >> Sammlung >> Kunst >> wolfgang-barina.de

 

 

Schmidt, Walter Clemens
Frankfurt/Main 1890 - 1979

Exlibris Anny Kolbe
Holzschnitt, 8 x 13 cm

  Graphik D
  Gesamtverzeichnis
  
  
  zurück 

 

Walter Clemens Schmidt: Exlibris Anny Kolbe (Holzschnitt)

 

nach oben